Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Úterý 19.11.2019
Nepřítomné třídy0123456789101112
DZZ2ODPODPODPODPODPODPODPODP
Nepřítomní učitelé0123456789101112
Bechyňová Miroslava(Absc)MILMIL....
Bělík Miroslav(NEM)........-........
Fridrichová Eva(NEM)--....-....-
Kofroň Petr(NEM)-------
Köhlerová Radka(LÉK)..
Levická Marta(LÉK)....
Matyáš Břetislav(NEM)JANJANJANTRN---
Skokanová Eva(SEM)--........
Změny v rozvrzích učitelů:
Peřina Vladimír4. hodSuplovací pohotovost
Němec Jaromír1. hodpřesun >>TEVLA1na 2. hod
2. hodpřesun <<TEVLA1(TVP)z 1. hod
2. hodpřesun >>TEVLA1na 3. hod
3. hodpřesun <<TEVLA1(TVP)z 2. hod
Berčíková Iva2. hodpřesun <<MATZA2B(38)z 20.11. 1. hod
Dlouhá Blanka5. hodpřesun <<EKOAT4A(20)z 6. hod
5. hodpřesun >>EKOAT4Ana 6. hod
6. hodpřesun <<EKOAT4A(20)z 5. hod
6. hodpřesun >>EKOAT4Ana 5. hod
Hrubanová Zuzana5. hodpřesun <<PRPZL2B(14)z 7. hod
6. hodpřesun <<PRPZL2B(14)z 6. hod
6. hodpřesun >>PRPZL2Bna 6. hod
7. hodpřesun >>PRPZL2Bna 5. hod
Hrubec Petr6. hodpřesun <<CJLZL1B(P12)z 22.11. 4. hod
Janová Jana0. hodsupl. (MAT NEM)KRMAT1A (S1)(PP 6)dohled
1. hodsupl. (MAT NEM)KRMAT1A (S1)(PP 6)dohled
2. hodsupl. (MAT NEM)KRMAT1A (S1)(PP 6)dohled
Jílková Irena8. hododpadáSTODZT3zrušeno
Kramářová Alexandra3. hododpadáANJDZZ2
4. hododpadáANJDZZ2
Kreník Jan7. hododpadáVKO4DZZ2
8. hododpadáVKO4DZZ2zrušeno
Levická Marta3. hodnavíc OBNZA2B(21)do úvazku
Miltnerová Andrea1. hodsupl. (BECH Absc)SOMPS1A(22)dohled
2. hodsupl. (BECH Absc)SOMPS1A(22)dohled
Nedvěd Josef1. hododpadáTEVDZZ2
2. hododpadáTEVDZZ2
3. hodpřesun <<TEVPS1B(TVM)z 18.11. 6. hod
4. hodpřesun <<TEVPS1B(TVM)z 18.11. 7. hod
Nováková Blanka4. hodzměna PRTDZT1(IC)
Nováková Eva4. hodpřesun <<MATLA1(P22)z 7. hod
7. hodpřesun >>MATLA1na 4. hod
Rous Miroslav8. hodpřesun <<DEJLA1(P24)z 9. hod
9. hodpřesun >>DEJLA1na 8. hod
Štícha Martin10. hododpadáURMDZZ2zrušeno
11. hododpadáURMDZZ2zrušeno
Trnečka Lukáš3. hodsupl. (MAT NEM)KRMAT1A (S1)(PP 6)dohled
Vaněčková Hana3. hodpřesun <<BISZL2A(38)z 22.11. 1. hod
4. hodpřesun <<BISZL2A(38)z 22.11. 2. hod
Změny v rozvrzích tříd:
AT1A0. hodKRMS1(PP 6)suplujeJanová Jana(MAT)
1. hodKRMS1(PP 6)suplujeJanová Jana(MAT)
2. hodKRMS1(PP 6)suplujeJanová Jana(MAT)
3. hodKRMS1(PP 6)suplujeTrnečka Lukáš(MAT)
AT4A5. hodEKO(20)přesun <<Dlouhá Blankaz 6. hod
5. hodEKOpřesun >>na 6. hod
6. hodEKO(20)přesun <<Dlouhá Blankaz 5. hod
6. hodEKOpřesun >>na 5. hod
LA11. hodTEVpřesun >>na 2. hod
2. hodTEV(TVP)přesun <<Němec Jaromírz 1. hod
2. hodTEVpřesun >>na 3. hod
3. hodTEV(TVP)přesun <<Němec Jaromírz 2. hod
3. hodSOModpadá(BECH)
4. hodMAT(P22)přesun <<Nováková Evaz 7. hod
4. hodSOModpadá(BECH)
7. hodMATpřesun >>na 4. hod
8. hodDEJ(P24)přesun <<Rous Miroslavz 9. hod
9. hodDEJpřesun >>na 8. hod
PS1A1. hodSOM(22)suplujeMiltnerová Andrea(BECH)
2. hodSOM(22)suplujeMiltnerová Andrea(BECH)
PS1B3. hodTEV(TVM)přesun <<Nedvěd Josefz 18.11. 6. hod
3. hodMATodpadá(BEL)
4. hodTEV(TVM)přesun <<Nedvěd Josefz 18.11. 7. hod
4. hodMATodpadá(BEL)
ZA2B2. hodMAT(38)přesun <<Berčíková Ivaz 20.11. 1. hod
2. hodKLPodpadá(FRI)
3. hodOBN(21)navícLevická Marta
3. hodKLPodpadá(FRI)
6. hodNEJAj2odpadá(KOH)
6. hodIKTAodpadá(BEL)
7. hodIKTAodpadá(BEL)
ZL1B6. hodCJL(P12)přesun <<Hrubec Petrz 22.11. 4. hod
6. hodOBNodpadá(LEV)
ZL2A1. hodIKTBodpadá(BEL)
2. hodIKTBodpadá(BEL)
3. hodBIS(38)přesun <<Vaněčková Hanaz 22.11. 1. hod
3. hodDEJodpadá(SKO)
4. hodBIS(38)přesun <<Vaněčková Hanaz 22.11. 2. hod
4. hodDEJodpadá(SKO)
ZL2B5. hodPRP(14)přesun <<Hrubanová Zuzanaz 7. hod
5. hodOBNodpadá(LEV)
6. hodPRP(14)přesun <<Hrubanová Zuzanaz 6. hod
6. hodPRPpřesun >>na 6. hod
7. hodPRPpřesun >>na 5. hod
DZT14. hodPRT(IC)změnaNováková Blanka
DZT28. hodIKTodpadá(BEL)
9. hodIKTodpadá(BEL)
DZT38. hodSTOodpadá(EJIK)
DZZ28. hodVKO4odpadá(EKRE)
10. hodURModpadá(EMST)
11. hodURModpadá(EMST)
0.-7. hod Odborná praxe

AZT 1A 2.hod. přednáška DDH - P 14 AZT 1B 2.hod. přednáška DDH - P 21